Δασικοί χάρτες: διευθύνσεις και προθεσμίες για τα δικαιολογητικά αποχαρακτηρισμού - Δασικοί Χάρτες, Αθανάσιος Γκίκας, Κόρινθος
16928
post-template-default,single,single-post,postid-16928,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Δασικοί χάρτες: διευθύνσεις και προθεσμίες για τα δικαιολογητικά αποχαρακτηρισμού

Δώδεκα διευθύνσεις Δασών εξέδωσαν  ήδη την προσκλήσεις, με στοιχεία επικοινωνίας  (τηλέφωνα και διευθύνσεις),  όπου μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλλουν εντός ενός μηνός τις διοικητικές πράξεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίωνβεβαίωση μηχανικού όταν υπάρχει οικοδομική άδεια, για τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων.

Σημειώνεται ότι  οι διευθύνσεις Δασών όλης της χώρας έχουν πάρει εντολή και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020  να εκδώσουν  στο σύνολο τους τις προσκλήσεις με προθεσμία ενός μηνός, προκειμένου να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι διοικητικές πράξεις,  με βάση τις οποίες θα γίνει  η διαδικασία αναθεώρησης των υπό κατάρτιση αλλά και κυρωμένων δασικών χαρτών.

Υπουργική απόφαση

Σημειώνεται ότι στην υπουργική απόφαση , που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης, περιλαμβάνονται όλες οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες εκτάσεις απώλεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από το 1975, ώστε να μην εμφανίζονται οι περιοχές αυτές ως δασικές και αναγκάζονται οι ιδιοκτήτες να περνούν από τη διαδικασία των αντιρρήσεων.

Το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί καθώς οι προδιαγραφές των Δασικών Χαρτών δεν συμπεριελάμβαναν αναδασμούς, απαλλοτριώσεις, παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων και άλλες πράξεις, ώστε να μπορούν αυτές οι εκτάσεις να εξαιρεθούν. Επίσης, στην υπουργική απόφαση προβλέπονται οι διαδικασίες για την αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών που αναρτήθηκαν πριν από την εφαρμογή του νέου περιβαλλοντικού νόμου (συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων). Οι ίδιες διαδικασίες θα αφορούν και τους Δασικούς Χάρτες, οι οποίοι ήταν υπό ανάρτηση, αυτές τις ημέρες αναμορφώνονται και εντός του επόμενου διμήνου (έως 30/9) θα αναρτηθούν. Προβλέπονται, επίσης, οι διαδικασίες για τη γρήγορη εξέταση των πρόδηλων σφαλμάτων και των αντιρρήσεων.

Οι προσκλήσεις των διευθύνσεων Δασών

Οι Διευθύνσεις Δασών, που εξέδωσαν ήδη την πρόσκληση για την προσκόμιση των διοικητικών πράξεων σημειώνοντας την προθεσμία ενός μηνός που κατά περίπτωση ισχύει από την έκδοση της πρόσκλησης και  τα στοιχεία επικοινωνίας με το κοινό  έχουν ως εξής:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Η κατάθεση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων των πολιτών θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών η οποία αρχίζει την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και, με καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020.

Προς διευκόλυνση των πολιτών, τις ανακοινώσεις – προσκλήσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων Δασών συνοδεύει παράρτημα με τα άρθρα 1 και 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πράξεων της διοίκησης, οι ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν.998/1979, όπως ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην, κατά τόπους, αρμόδια Δασική Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης:

 • Δ/νση Δασών Ηρακλείου
  Τηλ.:       2810264-940, 959, 962
  Fax:         2810314580
  E-mail:  ddh@apdkritis.gov.gr
 • Δ/νση Δασών Λασιθίου
  Τηλ.:       2841082490-91
  Fax:         2841082489
  E-mail:  p.gorgonopoulou@apdkritis.gov.gr
 • Δ/νση Δασών Ρεθύμνου
  Τηλ.:       2831023308
  Fax:         2831050210
  E-mail:  dasireth@apdkritis.gov.gr
 • Δ/νση Δασών Χανίων 
  Τηλ.:       2821084214, 91295, 94219
  Fax:         2821084898
  E-mail:  dasichan@apdkritis.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 22/07/2020 ημέρα Τετάρτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 20η Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), οδός Πλατεία Κολοκοτρώνη, αριθμός 22, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ, τηλέφωνο 2710242500 & 2710382211, τηλεομοιοτυπία (fax) 2710243800, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddark@4818.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Αχαΐας

Γενικές πληροφορίες και περαιτέρω διευκρινίσεις της παρούσας ανακοίνωσης- πρόσκλησης, πλην του Βασιλείου Παπαθανασίου, θα αποδίδονται από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας Αγγελική Πανίτσα, Αικατερίνη Παπαθανασοπούλου και Χρήστο Δημόπουλο.

Ως ωράριο αποδοχής αιτήσεων των παραπάνω ατομικών διοικητικών πράξεων ορίζεται η 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριάντα (30) ημερών.

Επιπλέον μπορείτε να τα αποστείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Μπουμπουλίνας 57-59, Τ.Κ. 26222 Πάτρα-Αχαΐας ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dda@apd-depin.gov.gr, με ημερομηνία αποστολής αυτών εντός του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, όπως ακριβώς αυτό περιγράφεται παραπάνω.

Στην συγκεκριμένη πρόσκληση σημειώνεται ότι “επιπλέον παρακαλούμε για την αναγραφή στη προσκομιζόμενη αίτηση, εκτός των άλλων υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, και του αριθμού πρωτοκόλλου του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» των σχετικών αντιρρήσεων ή αποδεκτών πρόδηλων σφαλμάτων. Ακόμη όλα τα τοπογραφικά που θα προσκομιστούν θα υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή (σε cd-rom και κυρίως σε μορφή dxf_2000)”.

Διεύθυνση Δασών Βοιωτίας

Η κατάθεση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 23η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 21 Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Βοιωτίας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), οδός Κάδμου, αριθμός 11, 2ος όροφος, περιοχή/δήμος Λιβαδειάς, τηλέφωνο 2261080959/28951, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddasonvoiot@apdthest.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 21/7/2020 ημέρα Τρίτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 19η Αυγούστου ημέρα Τετάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Ύδρας 5, Καλαμάτα τηλέφωνο 27210-20820, τηλεομοιοτυπία (fax) 27210-93723, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddmes@5187.syzefxis.gov.gr

Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 22/7/2020 ημέρα Τετάρτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 20/8/ 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Λ. Γ. Παπανδρέου 5ο χιλ. Χαλκίδας-Ν. Αρτάκης, Τ.Κ. 34100, στο αρμόδιο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
Τηλ.: 2221084221 (εσωτ. 0 & 8)
ΦΑΞ: 22210 62510
Email: ddasonevias@apdthest.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Ηλείας

Η κατάθεση των στοιχείων στην Υπηρεσία μας θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 22-07-2020 ημέρα Τετάρτη τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 20-08-2020 ημέρα Πέμπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ηλείας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων),
Αλφειού 42, Τ.Κ. 27131, Πύργος
Tηλέφωνο: 2621023436 , 2621034535
Τηλεομοιοτυπία (fax): 2621034535
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email):tmdasxart@4943.syzefxis.gov.gr
ktimilias@gmail.com

Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 22η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η Πέμπτη 20η Αυγούστου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων):
Τέρμα Χαριλάου Φλωράκη, Καρδίτσα
τηλέφωνο: 24410, 79854, 80139, 80144
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 40857
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου:
(email): ddasonkard@apdthest.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας

Η κατάθεση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 21η Ιουλίου ημέρα Τρίτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 19η Αυγούστου  ημέρα Τετάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Φθιώτιδας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), οδός 1ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας -Αθηνών, Λαμία, Τ.Κ. 351 00, τηλέφωνο 22310 53021, τηλεομοιοτυπία (fax) 22310 22410, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddasonfthiot@apdthest.gov.gr 

 Διεύθυνση Δασών Λέσβου

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 21/07/2020 ημέρα Τρίτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 19/08/2020 ημέρα Τετάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Κουντουριώτη 79,  Μυτιλήνη, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2251350971, 2251350930 και  2251350931, τηλεομοιοτυπία fax: 2251045297, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου–email: pvaddl@apdaigaiou.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Λακωνίας

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 21-7-2020 ημέρα Τρίτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 19-8-2020, ημέρα Τετάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), οδός Ορθίας Αρτέμιδος, αριθμός 135, 2ος και 3ος όροφος, Σπάρτη-Λακωνίας, Τ.Κ. 23100,τηλέφωνο 2731089403, τηλεομοιοτυπία (fax) 2731081182, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddlak@5148.syzefxis.gov.gr

 Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων

Η κατάθεση των στοιχείων στην Υπηρεσία θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 20η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα, τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 18η Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Τρικάλων
Κολοκοτρώνη 30 ΤΚ 42132 Τρίκαλα
(Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων),
τηλέφωνο: 2431063461 & 2431063462
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431063469
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου
(email): ddasontrik@apdthest.gov.gr

 Η πρόσκληση 

Οι Διευθύνσεις Δασών, στις πανομοιότυπες προσκλήσεις τους αναφέρουν ότι: σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (B’ 2773) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (A’ 92) και προκειμένου να συλλεχθούν τα στοιχεία των ατομικών διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ ́ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A’ 289), με τα οποία θα αναμορφωθούν οι Δασικοί Χάρτες καλούν

τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ ́ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα γραφεία της (Ύδρας 5, Καλαμάτα) για την προσκόμιση των ανωτέρω.

Ειδικά, για ατομικές διοικητικές πράξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 με τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
 3. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή, στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί στο σύνολό τους από τον ενδιαφερόμενο με αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη ή με αίτημα προδήλου σφάλματος, διά των οποίων σκοπείται η εξαίρεση από τον δασικό χάρτη της υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως αναγκαίας για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ του 1975 επιφάνειας, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί). Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Για τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011 (πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979), οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί.

Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ομοίως ως ανωτέρω η προσκόμιση των αναφερομένων παραπάνω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον συνοδεύουν αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλου σφάλματος, για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας εκδοθείσας πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αίτησης πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών,  η οποία ανάλογα με την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης έχει απώτερη προθεσμία έως τις 22 Αυγούστου 2020.

Μετά τη συλλογή των στοιχείων, οι Δ/νσεις Δασών θα πρέπει να εξετάσουν τις αιτήσεις και να αποφανθούν αν καλύπτουν τις προϋποθέσεις του νόμου και πρέπει να γίνουν δεκτές.

Στη συνέχεια τον Αύγουστο οι Δ/νσεις Δασών θα διορθώσουν τους Δασικούς Χάρτες με τα στοιχεία των συλλογικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, που θα έχουν συλλεχθεί και θα προχωρήσουν στην ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ των Δασικών Χαρτών.

 2020 | ecopress.gr