Υπηρεσίες - Δασικοί Χάρτες, Αθανάσιος Γκίκας, Κόρινθος
14495
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14495,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Αντιρρήσεις
δασικών χαρτών

 1. Υποβολή  ψηφιακής αντίρρησης
  • Γεωγραφικός εντοπισμός και  οριοθέτηση  στην διαδικτυακή  εφαρμογή  της Κτηματολόγιο Α.Ε.
  • Συμπλήρωση στοιχείων εντύπου για καταχώρηση της  αντίρρησης.
  • Ολοκληρωμένη θεμελίωση  της  αντίρρησης για  κάθε επιμέρους τμήμα  ανά ιδιοκτησία.
  • Θεμελίωση του  έννομου  συμφέροντος.
  • Συλλογή στοιχείων ενδιαφερομένου για διαδικτυακή υποβολή  αυτών  και  εν  συνεχεία δημιουργία   φυσικού  φακέλου.
 2. Έκθεση  φωτοερμηνείας με  στόχο την  θεμελίωση της υποβαλλόμενης  αντίρρησης
 3. Ορισμός Τεχνικού  Συμβούλου  στην αρμόδια  Επιτροπή εξέτασης  αντιρρήσεων
 4. Παρακολούθηση  της υπόθεσης.

Εφόσον  ο  ενιστάμενος αιτηθεί   κατά  την διαδικασία  υποβολής  της  αντίρρησης να  εκπροσωπηθεί  από Τεχνικό  Σύμβουλο κατά  την εκδίκαση  της  υπόθεσής του,   αυτός  παρίσταται εις  όφελος  του ενιστάμενου  πολίτη.

Φωτοερμηνείες
αεροφωτογραφιών

Η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών είναι ένα χρήσιμο εργαλείο επίλυσης που έχουν σχέση με:

 • Ενίσχυση των αντιρρήσεων οι οποίες υποβάλλονται κατά του Δασικού Χάρτη και ορισμός Τεχνικού Συμβούλου, καθώς και σε επιτροπές του Κτηματολογίου.
 • Δικαστική χρήση για την επίλυση διαφορών (αμφισβήτηση ορίων, έλεγχος ύπαρξης ή μη κτισμάτων δρόμων, διόδων).
 • Πολεοδομικά προβλήματα κτιρίων ή κατασκευών (απόδειξη βέβαιου έτους κατασκευής).
 • Κτηματική Υπηρεσία για την απόδειξη μεταβολής αιγιαλού λόγω διάβρωσης.
 • Εντοπισμός και οριοθέτηση βαθιάς γραμμής ρέματος.

Υποβολή φακέλου εξαγοράς –
Έγκριση επέμβασης (χρήση) δασικής έκτασης

 • Υποβολή φακέλου Εξαγοράς
  • Αίτηση εξαγοράς
  • Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών για την εύρεση της προς εξαγορά έκτασης και στην συνέχεια σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).
  • Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975(σε συνεννόηση μαζί μας)
 • Υποβολή φακέλου Έγκρισης επέμβασης (χρήση)
  • Αίτηση έγκρισης επέμβασης
  • Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών για την εύρεση της χρησιμοποιούμενης έκτασης και στην συνέχεια σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

Η συμβολή του ειδικού Δασολόγου έγκειται στη ορθή σύνταξη του απαραίτητου δικαιολογητικού: εξαρτημένου τοπογραφικού (ΕΓΣΑ ’87), στο οποίο να εμφανίζονται ακριβώς οι δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, για τις οποίες ζητείται η εξαγορά ή εγκριση επέμβασης (χρήση). Ο ακριβής εντοπισμός της δασικής ή χορτολιβαδικής έκτασης είναι πολύ σημαντικός και γίνεται με την Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών, διότι στην περίπτωση που η τοπογραφημένη έκταση είναι μικρότερη από την απαιτούμενη από την διοίκηση, δεν θα έχει λύσει οριστικά το πρόβλημά του, ενώ σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη, απλά θα πληρώσει για μεγαλύτερη έκταση από αυτήν που πραγματικά έχει εκχερσώσει άρα και στις δυο περιπτώσεις βγαίνει ζημιωμένος οικονομικά.

Εντοπισμός ακινήτων
στους δασικούς χάρτες και κτηματολόγιο

Γίνεται εντοπισμός ακινήτων κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών και κτηματολογίου για περαιτέρω επεξεργασία και στη συνέχεια για τον τρόπο επίλυσης τυχών προβλημάτων που θα διαπιστωθούν.

Πραγματογνωμοσύνες για δικαστική  χρήση

Είμαστε πραγματογνώμονες τόσο σε επίπεδο πρωτοδικείου όσο και σε επίπεδο εφετείου, για την επίλυση διαφορών που έχουν σχέση με τον χαρακτήρα εκτάσεων και τη γενικότερη μορφή αυτών.

Τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων

Υποστήριξη ψηφιακού αιτήματος για την τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, για την τακτοποίηση, όπως αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία του έτους 2020

Γεωργικός Σύμβουλος

Διαπιστευμένος γεωργικός σύμβουλος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την άμεση και οριστική επίλυση των ζητημάτων σας

Θα μας βρείτε στην οδό Νοταρά 38 (1ος όροφος), στην Κόρινθο. Τηλέφωνα 27410 81441 και 6944915459.

αεροφωτογραφία δάσους Κόρινθος